doctocd

כל שחולפים השנים, נצברים במשרד ערמות של תיעודים מסוגי מדיה שונים, אנו בדו-מדיה, נדאג לצמצם לכם את נפח האיחסון, נבצע המרה, נסרוק ונקודד כל תיעוד וכל מסמך בעסק.

כך תוכלו לשמר את החומרים במדיה הנמאפשרת גיבוי עצמי אשר נשמרת לאורך שנים. גיבוי ארכיון לעסק הינו דבר חשוב, שמטיב כלכלית עם העסק ושומר תיעודים יקרי ערך לאורך שנים. נכון שלא כל הזמן בדקתם מה נמצא שם, אבל זה קיים אי שם בחדר ותופס מקום.

אז בעלויות נמוכות כיום ניתן להעביר את ארכיון העסק למדיה דיגיטלית. סודיות מובטחת!!!

doctocd

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

טלפון:

נושא

ההודעה שלך